Науково-дослідна та міжнародна діяльність

 

СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ ПРОБЛЕМНІ ГРУПИ

  1. Студентська наукова проблемна група «Лінгводидактичні засади розвитку мовної особистості учнів на уроках української мови»

Керівник – к. пед. н., доцент Бородіна Н. С.

  1. Студентська наукова проблемна група «Публіцистичний дискурс у новітніх лінгвістичних парадигмах»

Керівник – к. філол. н., доцент Гузенко С. В.

  1. Студентська наукова проблемна група «Технологізація літературної освіти»

Керівник – к. пед. н., доцент Мхитарян О. Д.

  1. Студентська наукова проблемна група «Редакторсько-видавнича підготовка довідкового видання»

Керівник – к. філол. н., доцент Спанатій Л. С.

  1. Студентська наукова проблемна група «Формування в учнів аналітико-синтетичних умінь під час вивчення літератури в школі (5-6 класи)»

Керівник – викладач Гінкевич О. В.

  1. Студентська наукова проблемна група «Актуальні проблеми українського мовознавства»

Керівник – викладач Ландер М. А.