Науково-дослідна та міжнародна діяльність

 

СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ ПРОБЛЕМНІ ГРУПИ

 

  • Студентська наукова проблемна група «Публіцистичний дискурс у новітніх лінгвістичних парадигмах»

 

Керівник – к. філол. н., доцент Гузенко С. В.

 

  • Студентська наукова проблемна група «Технологізація літературної освіти»

 

Керівник – к. пед. н., доцент Мхитарян О. Д.

 

  • Студентська наукова проблемна група «Формування в учнів аналітико-синтетичних умінь під час вивчення літератури в школі (5-6 класи)»

 

Керівник – ст. викладач Гінкевич О. В.

 

  • Студентська наукова проблемна група «Актуальні проблеми українського мовознавства»

 

Керівник – викладач Ландер М. А.