Навчально-методична діяльність

Перелік дисциплін, закріплених за кафедрою гуманітарних наук

Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)”

 Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Новітній правовий статус студентської молоді”

 Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Теорія держави і права”

 

 

 

 

 

 

Інформаційний пакет Магістр спеціальності  Мова і література (російська) скачати файл

Інформаційний пакет Освітньо-кваліфікаційний рівень «БАКАЛАВР» скачати файл

 

Інформаційний пакет спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова та література) “бакалавр”скачати файл

Інформаційний пакет спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова та література) “магістр”скачати файл