Навчально-методична діяльність

Інформаційний пакет Магістр спеціальності  Мова і література (російська) скачати файл

Інформаційний пакет Освітньо-кваліфікаційний рівень «БАКАЛАВР» скачати файл

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

кафедри філології (прикладна лінгвістика)

 

МЕТОДИЧНІ СЕМІНАРИ

№ з/п Назва семінару Виконавці Термін проведення
1. «Формування аналітичних і синтетичних умінь студентів під час вивчення літератури» Гінкевич О. В. листопад 2015 р.
2. «Методи і прийоми проведення лекційних занять у вищій школі» Бородіна Н. С. березень 2016 р.

 

Інформаційний пакет спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова та література) “бакалавр”скачати файл

Інформаційний пакет спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова та література) “магістр”скачати файл