Дулін Петро Георгійович

Дулин

Посада – професор кафедри гуманітарних наук

Науковий ступінь, вчене звання – доктор філософських наук, доцент

Спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії

Тема дисертації «Консолідуюча функція духовних цінностей у розвитку українського суспільства»

Коло наукових інтересів – Православная философия и богословие

Е-mail: dulin@mksat.net

Дисципліни

  1. Філософія