Гузенко Світлана Валентинівна

Гузенко+С_В(1)

Посада  доцент кафедри гуманітарних наук

Науковий ступінь, вчене звання – кандидат філологічних наук, доцент

Спеціальність 10.02.01 – українська мова

Тема дисертації «Синтаксис рекламного дискурсу»

Коло наукових інтересів – синтаксис тексту, прагмастилістика, публіцистичний, рекламний дискурси, проблеми редагування текстів

Е-mail: s_v_g@i.ua

Основні публікації

Гузенко С. В. Прагмалінгвістика рекламного дискурсу : монографія / С. В. Гузенко. – Миколаїв : Іліон, 2014. – 180 с.

Гузенко С. В. Літературне редагування : навч. посіб. / С. В. Гузенко. – Миколаїв : Іліон, 2013. – 133 с. (Гриф МОН України №1/11-8187 від 14.05.13)

Гузенко С. В. Концепт «патріотизм» у сучасному публіцистичному дискурсі / С. В. Гузенко // Studia methodological. – Ternopil, 2015. – Issue 40. – S. 235-240. (індекс. у наукометр. баз. д.) Гузенко С. В. Мовна реалізація комунікативних стратегій у дискурсі українських мас-медіа (на прикладі інформаційних жанрів) / С. В. Гузенко // Наукові записки. – Вип. 118. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – С. 77-81.

Гузенко С. В. До проблеми інтерференції у мові сучасних українських ЗМІ / С. В. Гузенко // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць. – Вип. XVIII. – Серія: Лінгвістика. – Херсон : ХДУ, 2013. – С. 239-243.

Дисципліни

Основи видавничої справи та редагування;

Методика літературного та художньо-технічного редагування;

Організація функціонування інформаційного простору

Міжнародна діяльність

Публікації у закордонних виданнях:

Комунікативна стратегія інтерпретації події в аналітичній статті / С. В. Гузенко // Zbiór raportów naukowych. «Literatura i kulturoznawstwo. Współczesna nauka. Nowy wygląd». – Warszawa : Wydawca: Sp.z.o.o. «Diamond trading tour», 2015. – С. 144-147. (0,5 друк. арк.)  

Участь у міжнародних конференціях

Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji, 30-31 січня 2015, Вроцлав, Польща