Василькова Наталя Іванівна

Василькова_Н_И

 

Посада – проректор із науково-педагогічної роботи

Науковий ступінь, вчене звання – кандидат педагогічних наук, доцент

Спеціальність 13.00.02 – методика викладання російської мови

Тема дисертації «Навчання зв’язним висловлюванням на основі теорії актуального членування речення (5 клас)»

Коло наукових інтересів – шляхи інтенсифікації навчання української мови, зокрема проблема формування мовленнєвої компетенції учнів основної школи

Основні публікації

Василькова Н. И. К вопросу о синестетической метафоризации в диахронии / Н. В. Коч, Н. И. Василькова // Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского. – Сер. «Филология. Социальные коммуникации». – Т. 24 (63). – № 2. – Ч. 1. – Алушта, 2011. – С. 290–295.

Василькова Н. И. Языковая презентация концепта ДОЛГ в восточнославянской картине мира / Н. В. Коч, Н. И. Василькова // Научное творчество ХХІ века : сборник статей V Международной научно-практической конференции. – Т. 2. – Красноярск : Изд-во Научно-инновационный центр. – 2012. – С. 367–375.

Василькова Н. І. Курсові роботи з методики навчання української мови : навч.-метод. посіб. / Н. І. Василькова, Н. С. Бородіна. – 2-ге вид. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2012. – 160 c.

Василькова Н. І. Урахування педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського у процесі формування національно-мовної особистості студента-філолога / Н. І. Василькова, Л. В. Рускуліс, Н. С. Бородіна // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: вчимося толерантності : збірник тез і анотованих матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції та XXI Всеукраїнських педагогічних читань. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2014. – С. 164-165.

Василькова Н. І.Соціолінгвістика та основи мовної політики : навчальний посібник / Н.І. Василькова, О.М. Олексюк. – Миколаїв : Іліон, 2014. – 264 с. (Гриф МОНУ № 1/11-3195 від 07.03.2014)

Дисципліни

Методика навчання фахових дисциплін у ВНЗ (мова)

Методика навчання української мови