Ландер Майя Анатоліївна

Ландер

 

Посада – викладач кафедри гуманітарних наук

Коло наукових інтересів – проблеми української словотвірної дериватології

Основні публікації

Ландер М. А. Десемантизація дієслівних коренів у композитах з інструментальним значенням / М. А. Ландер // Наукові записки. – Випуск 118. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ імені  В. Винниченка, 2013. – С. 503-507.

Ландер М. А. Взаємодія словотворчих суфіксів інструментальності у складі спільнокореневих словотвірних синонімів / М. А. Ландер // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика». Випуск 17. – Херсон : Херсонський державний університет, 2013. – С. 54 – 57.

Ландер М. А. Особливості словотворення дериватів з інструментальним значенням у говірках Миколаївщини / М. А. Ландер // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика». Випуск 16. – Херсон: Херсонський державний університет, 2012. – С. 26 – 30.

Ландер М. А. Вектори української лінгводидактики у світлі сучасних наукових парадигм / М. А. Ландер // Семантика мови і тексту. Матеріали XI Міжнародної конференції 26-28 вересня 2012 р. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – 2012. – С. 310 – 312

Дисципліни

Українська мова (за професійним спрямуванням)