Науково-дослідна та міжнародна діяльність

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Відповідно до міжнародної угоди про співпрацю, укладеної між філологічним факультетом Гомельського державного університету імені Франциска Скорини (Республіка Білорусь) та факультетом філології та журналістики (зараз – філологічний факультет) Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського (Україна) від 10.12.2013 року

 • 09 листопада 2015 р. кафедрою загальної та прикладної лінгвістики організовано засідання круглого столу «Актуальні питання розвитку українського мовознавства в європейському освітньому просторі» (спільно з кафедрою філологічної освіти) за участю викладачів та студентів ГДУ імені Франциска Скорини:
 • викладачами кафедри загальної та прикладної лінгвістики подано до друку статті у збірнику матеріалів міжнародної наукової конференції «Слов’янська міфологія та етнолінгвістика», що відбудеться 2–3 грудня 2015 р. у Гомельському державному університеті імені Франциска Скорини (Республіка Білорусь):
 1. Абламская Е. В. Олицетворение природы в творчестве Марка Лисянского.
 2. Желязкова В. В. Систематика знакових трансформацій рослинних і тваринних образів-символів (на матеріалі поетичних творів Д.Кременя).
 3. Коч Н. В. Этнокультурные стереотипы в поликультурном пространстве города.
 4. Тригуб Л. Г.Фразеологические единицы с положительными психоэмоциями состояния человека в русском и украинском языках сквозь призму народного духа культуры.

Список молодих учених кафедри ддд — копия

Список Всеукраїнських студентських олімпіад ддд — копия

Форма тематичного плану НДР на 2018 р.

Сохраненное изображение 2018-1-23_15-32-11.292 Сохраненное изображение 2018-1-23_15-32-26.334 Сохраненное изображение 2018-1-23_15-32-36.667 Сохраненное изображение 2018-1-23_15-32-48.83 Сохраненное изображение 2018-1-23_15-33-6.334 Сохраненное изображение 2018-1-23_15-33-14.729

Результати виконання науково-дослідних тем

Сохраненное изображение 2018-1-23_15-37-38.222

 

IMG-7836e741870f128bf19a533cc9d7d88d-V IMG-c33b5c63e0645948e3f2576dd42a5261-V IMG-d9fc21f1e9a70fca6ae31db38034ea0e-VIMG-26ec2a80eec8aae0fe27d7aad751ed7c-V


 
СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ ПРОБЛЕМНІ ГРУПИ

 1. Студентська наукова проблемна група «Актуальні проблеми діахронної когнітивної лінгвістики»

Керівник – д. філол. н., професор Коч Н. В.

 1. Студентська наукова проблемна група «Лінгвістична ситуація в системі рекламного дискурсу»

Керівник – к. філол. н., доцент Бабій Ю. Б.

 1. Студентська наукова проблемна група «Семіотична спрямованість мовних знаків»

Керівник – к. філол. н., доцент Желязкова В. В.

 1. Студентська наукова проблемна група «Актуальні проблеми сучасного мовознавства»

Керівник – к. філол. н., доцент Каленюк С. О.

 1. Студентська наукова проблемна група «Етнолінгвістичний аспект досліджень із прикладної семантики»

Керівник – викладач Мікрюкова К. О.

6. Студентська наукова проблемна група «Актуальні проблеми сучасної російської мови (когнітивний аспект)»

Керівник – к. філол. н., доцент Садова Г. Ю.

7. Студентська наукова проблемна група «Прикладні аспекти дослідження соціолінгвістичних проблем»

Керівник – к. філол. н., доцент Олексюк О. М.