Наша історія

Історія кафедри української мови і літератури бере свій початок з вересня 1934 року, коли вперше у структурі Миколаївського державного педагогічного інституту було створено вісім кафедр, серед яких – і кафедра української мови і літератури. Упродовж вісімдесятилітнього періоду функціонування кафедра, зазнаючи певних змін та реорганізацій, стабільно забезпечувала викладання навчальних дисциплін мовознавчого і літературознавчого циклу,  була важливим осередком наукової, культурно-просвітницької діяльності та національного виховання студентської молоді. Фахівці кафедри, крім основних дисциплін, читали спецкурси, працювали в консультаційних пунктах м. Вознесенська та м. Нового Буга, виступали на нарадах вчителів та перед населенням міста й області, читали лекції на курсах підвищення кваліфікації вчителів. У становлення і розвиток кафедри, в підготовку нових кадрів вклали свою працю, свої знання і досвід професори Й.О.Дзендзелівський, В.О.Горпинич, І.А.Луценко, А.Л.Ситченко, доценти І.Ю.Береза, П.М.Водяна, І.Я.Журба, З.І.Іваненко, О.С.Кухар-Онишко, Л.С. Спанатій, Л.В.Старовойт, А.П.Супрун, М.Ф.Тимченко, В.П.Токар та ін.