Гінкевич Оксана Валентинівна

 Посада – старший викладач кафедри української мови і літератури.

Вчене звання – кандидат педагогічних наук.

Коло наукових інтересів – формування аналітико-синтетичних умінь під час вивчення літератури, розвиток інтелектуальних здібностей засобами літератури, виховання читацького інтересу дітей.

Е-mail: gin_nka@ukr.net

Основні публікації:

Гінкевич О.В. Психолого-педагогічні передумови формування в учнів 5-6 класів аналітико- синтетичних умінь / О. В. Гінкевич // Українська література в загальноосвітній школі. Науково- методичний журнал. Інститут Педагогіки НАПН України. – 2012. – № 4. – с. 9-12. (фахове видання) (0,6 д.а.).

Гинкевич О.В. Преподавание литературы в школе: культурологический подход // Мова і культура (науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 15. – Т. І (155). – 432 с. – с. 390-394. (фахове видання) (0,3 д.а.).

Гінкевич О.В. Методичний аспект формування аналітико-синтетичних умінь учнів 5-6 класів // Рідна мова (освітній квартальник Українського вчительського товариства у Польщі). – 2012. – № 20. с. 44- 49. (фахове видання) (0,5 д.а.).

Гінкевич О.В. Формування в учнів-читачів 5-6 класів умінь аналізу та синтезу під час вивчення історичних творів // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Філологічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2012. – № 3. – 372 с. – с. 72- 77. (0,4 д.а.).

Гінкевич О.В. Аналітико-синтетичні вміння в методичному аспекті // Українська література в загальноосвітній школі. Науково-методичний журнал. Інститут Педагогіки НАПН України. – 2013. – № 3. – 49 с. – с. 11-15. (фахове видання) (0,5 д.а.).

Гинкевич О.В., Гладышев В.В. Технология формирования аналитико-синтетических умений учеников 5-6 классов в процессе изучения литературы // Балтийский гуманитарный журнал. Ежеквартальный научный журнал. – 2013. – № 1 (2). – с. 5-7. ISSN 2311-0066 (фахове видання) (0,5 д.а.).

Гінкевич О.В. Типологія аналітико-синтетичних умінь // Українська література в загальноосвітній школі. Науково-методичний журнал. Інститут Педагогіки НАПН України. – 2014. – № 2 (лютий) – с. 10-12. (фахове видання) (0,6 д.а.).

Гінкевич О.В. Діагностика розвитку аналітико-синтетичних умінь учнів 5-6 класів під час вивчення літератури // Науковий вісник МНУ імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – 2014. – № 1. 43 (98). – с. 53-58. (фахове видання) (0,7 д.а.).

Гінкевич О.В., Гладишев В.В. В.А. Сухомлинский, Л. Толстой и Г. Мюнстерберг о моральных основах деятельности школьного учителя: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції та ХХІ Всеукраїнських педагогічних читань «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: вчимося толерантності» // Науковий вісник Миколаївського Національного університету імені В.О. Сухомлинського «Педагогічні науки». – 2014. – Випуск 1.46 (108). – С. 35-39.

Гінкевич О.В. Принципи формування аналітико-синтетичних умінь читачів-учнів (основна школа): Scripta manent: ювілейний збірник наукових праць: на пошану професора Ганни Токмань з нагоди її 60-річчя / упорядк., заг. ред. В.М. Подриги. – К.: ІППК НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – 244 с. – с. 47-52. (0,4 д.а.).

Дисципліни:

Українська мова (за професійним спрямуванням).

Методика літературного та художньо-технічного редагування.

Університетські студії Міжнародна діяльність.

Міжнародна діяльність:

Гінкевич О.В. Етапи розвитку проблеми формування аналітико-синтетичних умінь в читачів-учнів: Zbiór raportów naukowych. Konferencji Miedzynarodowey Naukowo-Praktyczney «Teoria i praktykaznaczenie badań naukowych», (29.07.2013 – 31.07.2013). – Polska (Lublin): Wydawca: Sp. Z o.o. «Diamind tradingtour», 2013. – 100 str. – S. 43-46. ISBN: 978-83-63620-07-3 (t.3/2) (0,22 д.а.).

Гінкевич О.В. Структура аналітико-синтетичних умінь учнів 5-6 класів під час вивчення літератури: Zbiór raportów naukowych. Wykonane na materiałach Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej Konferencji «Pedagogika. Teoria. Praktyka», (29.11.2013). – Warszawa (Opole): Wydawca: Sp. Z o.o. «Diamind tradingtour», 2014. – 111 str. – S. 33-39. ISBN: 978-83-64652-72-1 (t.3/2) (0,35 д.а.).

Гінкевич О.В. Філософські основи проблеми формування аналітико-синтетичних умінь в читачів- учнів: Zbiór raportów naukowych. Wykonane na materiałach Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej Konferencji «Pedagogika. Teoria. Praktyka», (29.11.2014 – 30.11.2014). – Warszawa (Szczecin): Wydawca: Sp. Z o.o. «Diamind tradingtour», 2014. – 132 str. – S. 55-60. ISBN: 978-83-64652-72-1 (t.3/2) (0,35 д.а.).

Гінкевич О.В. Розвиток методичної думки початку ХХ століття про формування в учнів операцій літературного аналізу й синтезу: Zbiór raportów naukowych. Konferencji Miedzynarodowey NaukowoPraktyczney “Literatura, socyologia i kultyroznawstwo. Aktualne naukowe problemy. Pozpatrzenie, decyzia, praktyka” (29.06.2015 – 30.06.2015) – Warszawa: Wydawca: Sp. Z o.o. «Diamind tradingtour», 2015. – S. 21-25. (0,4 д.а.).