Візитівка кафедри

Формула діяльності:

високий професіоналізм інтелектуальна атмосфера відкритість до комунікацій згуртованість і відданість своїй професії.

     Кафедра української мови і літератури працює у складі 2 докторів наук, 1 професора, 5 кандидатів наук, 6 доцентів, чиє життя  майже невідривно  пов’язане з рідною alma mater.  Колектив кафедри – це викладачі, які мають високу фахову компетентність, володіють сучасними технологіями, методиками та засобами вирішення посадових компетенцій, дбають про реалізацію конкретних фахових завдань. У професійній підготовці майбутніх учителів-словесників професорсько-викладацький склад успішно реалізує концепції літературознавчої та мовознавчої освіти, ідеї української етнопедагогіки, оптимально застосовуючи традиційні та інтерактивні методи навчання. Очолює кафедру доктор педагогічних наук, доцент Рускуліс Лілія Володимирівна.

     На кафедрі триває ґрунтовна науково-дослідна та методична робота, створюються підручники й навчальні посібники, частина з яких – рекомендовані до впровадження в навчальний процес Міністерством освіти і науки України; готуються одноосібні та колективні монографії, наукові збірники. Аналітичні міркування, викладені в наукових дослідженнях, активно апробовуються викладачами на міжнародних наукових конференціях, симпозіумах, семінарах. Лише за останні роки вони взяли участь у роботі  Міжнародних наукових конференцій у Ягеллонському та Варшавському університетах (Польща), Міжнародного наукового симпозіуму в Університеті імені Бабеша-Бойяї (Румунія), Мультидисциплінарного конгресу в Празькому університеті (Чехія).

     Систематично виступає кафедра української мови і літератури організатором наукових конференцій, наймасштабнішими з яких стали Міжнародна науково-практична конференція «Масова література: проблема інтерпретації, змісту та форми» (2015) та Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція «Комунікативний дискурс у полікультурному просторі» (2017) , що об’єднали понад 500 провідних літературознавців, мовознавців, культурологів, методистів із майже 50 навчальних закладів та наукових інститутів України, США, Польщі, Румунії, Литви, Китаю, Росії, Азербайджану та інших країн.

     Викладачі кафедри підтримують тісні стосунки з науковцями Інституту української літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України, Інституту української мови НАН України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка,  Університету імені Бабеша-Бойяї (Румунія), Університету імені Миколаса Ромериса (Литва), розробляючи зокрема спільні проекти, організовуючи науково-методичні проблемні групи, проводячи дослідження у різних напрямках академічної діяльності. 

     До виконання фундаментальних і прикладних досліджень з мови і літератури залучаються обдаровані студенти-філологи. Дослідницька робота виконується як у форматі навчального процесу, так і в форматі роботи наукових гуртків («Ономастика і апелятиви», «Компаративістичні студії», «Алхімія слова», «Мова у синхронному та діахронному аспектах») кафедри, засідань «круглих столів», участі в  наукових конференціях. Результатом наукової роботи студентів є численні перемоги на Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської і студентської молоді імені Тараса Шевченка, Міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика, Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, Всеукраїнській студентській олімпіаді.

     Науково-педагогічні працівники кафедри активно проводять виховну роботу серед студентів філологічного факультету: організовують зустрічі з письменниками й відомими педагогами-новаторами; готують квест-посвячення  першокурсників у професію, розробляють і запускають спецпроекти  мультимедійних презентацій, щорічно долучаються зі студентами до Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності, є засновниками програми «Мовний інспектор» на обласному радіо «Миколаїв» тощо. Щоб обговорити важливі проблеми у науковій, освітянській, суспільно-громадській сферах та висловити свої думки щодо їхньої реалізації, вже традиційно разом зі студентами проводять засідання дискусійного клубу «Лакмус». Щорічним тепер є Літературно-мистецький конкурс «У слові розкривається душа…», участь у якому беруть учні загальноосвітніх і вищих навчальних закладів України.

      У форматі підписаного Меморандуму про співпрацю між Миколаївським національним університетом імені В. О. Сухомлинського та Громадською організацією «Вікіпедія Україна» викладачі кафедри разом зі студентами-філологами готують матеріал про 100 найвідоміших миколаївців: істориків, літературознавців, мовознавців, письменників. За допомогою консультантів організації «Вікіпедія Україна» розмістити велику частину вже створених статей в українській онлайн-енциклопедії. Помітною подією поточного року став організований викладачами кафедри соціокультурний форум «Миколаївщина багатонаціональна: зберегти рідне, набути нове».  

 

Офіційна сторінка кафедри української мови і літератури у “Facebook”:

https://www.facebook.com/groups/1001604229969607/