Візитівка кафедри

Формула діяльності:

високий професіоналізм інтелектуальна атмосфера відкритість до комунікацій згуртованість і відданість своїй професії.

     Кафедра української мови і літератури працює у складі 1 доктора наук, професора, 9 кандидатів наук, доцентів, чиє життя  майже невідривно  пов’язане з рідною alma mater.  Колектив кафедри – це викладачі, які мають високу фахову компетентність, володіють сучасними технологіями, методиками та засобами вирішення посадових компетенцій, дбають про реалізацію конкретних фахових завдань. У професійній підготовці майбутніх учителів-словесників професорсько-викладацький склад успішно реалізує концепції літературознавчої та мовознавчої освіти, ідеї української етнопедагогіки, оптимально застосовуючи традиційні та інтерактивні методи навчання. Очолює кафедру доктор філологічних наук, професор Філатова Оксана Степанівна.

     На кафедрі триває ґрунтовна науково-дослідна та методична робота, створюються підручники й навчальні посібники, частина з яких – рекомендовані до впровадження в навчальний процес Міністерством освіти і науки України; готуються одноосібні та колективні монографії, наукові збірники. Аналітичні міркування, викладені в наукових дослідженнях, активно апробовуються викладачами на міжнародних наукових конференціях, симпозіумах, семінарах. Лише в останньому році вони взяли участь у роботі  Міжнародної наукової конференції в Ягеллонському та Варшавському університетах (Польща), Міжнародного наукового симпозіуму в Університеті імені Бабеша-Бойяї (Румунія), Мультидисциплінарного конгресу в Празькому університеті (Чехія).

     Систематично виступає кафедра української мови і літератури організатором наукових конференцій, наймасштабнішою з яких стала Міжнародна науково-практична конференція «Масова література: проблема інтерпретації, змісту та форми» (2015), що об’єднала 180 провідних літературознавців, мовознавців, культурологів, методистів із майже 50 навчальних закладів та інститутів України, Румунії, Литви, Росії, Азербайджану та інших країн.

     Викладачі кафедри підтримують тісні стосунки з науковцями Інституту української літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України, Інституту української мови НАН України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка,  Університету імені Бабеша-Бойяї (Румунія), Університету імені Миколаса Ромериса (Литва), розробляючи зокрема спільні проекти, організовуючи науково-методичні проблемні групи, проводячи дослідження у різних напрямках академічної діяльності. Кафедра видає збірник наукових праць «Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки. Серія «Літературознавство», зареєстрований МОН України як наукове фахове видання, та електронний журнал «Текст. Контекст. Інтертекст».

     До виконання фундаментальних і прикладних досліджень з мови і літератури залучаються обдаровані студенти-філологи. Дослідницька робота виконується як у форматі навчального процесу, так і в форматі роботи «проблемних груп» («Література і час», «Проблеми українського мовознавства», «Ономастика і апелятиви») кафедри, наукової лабораторії «Компаративістика і літературний процес», засідань «круглих столів», участі в  наукових конференціях. Результатом наукової роботи студентів є численні перемоги на Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської і студентської молоді ім. Тараса Шевченка, Міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика, Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, Всеукраїнській студентській олімпіаді. 

     Науково-педагогічні працівники кафедри активно проводять виховну роботу серед студентів філологічного факультету: організовують зустрічі з письменниками й відомими педагогами-новаторами; готують квест-посвячення  першокурсників у професію, запускають спецпроект  мультимедійних презентацій тощо. Щоб обговорити важливі проблеми у науковій, освітянській, суспільно-громадській сферах та висловити свої думки щодо їхньої реалізації, вже традиційно разом зі студентами проводять засідання дискусійного клубу. У форматі підписаного Меморандуму про співпрацю між Миколаївським національним університетом імені В. О. Сухомлинського та Громадською організацією «Вікімедія Україна» викладачі кафедри разом зі студентами-філологами готують матеріал про 100 найвідоміших миколаївців: істориків, літературознавців, мовознавців, письменників. За допомогою консультантів організації «Вікімедія Україна» розмістити велику частину вже створених статей в українській онлайн-енциклопедії.