Спеціальності

На факультеті здійснюється підготовка  

БАКАЛАВРІВ  і   МАГІСТРІВ 

за спеціальностями:

014.01 Середня освіта (Українська мова і література; освітня програма – мова і література (англійська))

014.01 Середня освіта (Українська мова і література; освітня програма – редагування освітніх видань)

014.02 Середня освіта (Російська мова та література; додаткова спеціальність – українська мова і література)

035.01 Філологія (Українська мова та література)

035.10 Філологія (Прикладна лінгвістика).

 

Термін навчання:

бакалаврів денної форми навчання – 4 роки, заочної форми навчання – 4,5 роки;

магістрів денної форми навчання – 1,5 роки (2 роки), заочної форми навчання – 2 роки.