Спеціальності

На факультеті здійснюється підготовка  

БАКАЛАВРІВ  і   МАГІСТРІВ 

за спеціальностями:

014.01 Середня освіта (Українська мова і література; освітня програма – мова і література (англійська))

014.01 Середня освіта (Українська мова і література; освітня програма – редагування освітніх видань)

035.01 Філологія (Українська мова та література)

 

 

Термін навчання:

бакалаврів денної форми навчання – 4 роки, заочної форми навчання – 4,5 роки;

магістрів денної форми навчання – 1 рік 4 місяці, заочної форми навчання – 1 рік 4 місяці.