Навчально-методична діяльність

bakalavr   magistr

 

Інформаційний пакет спеціальності 035.01 Філологія (Українська мова та література) “бакалавр” скачати файл

Інформаційний пакет спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) “бакалавр”скачати файл

Інформаційний пакет спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова та література) “магістр”скачати файл

Інформаційний пакет спеціальності 035.01 Філологія (Українська мова та література) “магістр”  скачати файл

І-ІV курс

Напрям підготовки: 6.020303 Філологія* (Українська мова і література)

VI- VII курс

Спеціальність: 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

 

Навчально-методичні комплекси дисциплін

Доц. Баденкова В.М.

Сучасна українська літературна мова 

Сучасна українська літературна мова (І курс)

Старослов’янська мова (ІІ курс)

Українська діалектологія (ІІ курс)

Історія української літературної мови (ІІІ курс)

Теорія мови (V курс)

 

Гінкевич О.В.

Українська мова (за професійним спрямуванням) (І курс)

Використання інформаційно-комунікативних технологій у професійній діяльності (V курс)

Університетські студії (І курс)

Іміджологія та брендинг (І курс)

 

Доц. Гузенко С.В.

Методика літературного та художньо-технічного редагування (IV курс)

Теорія і практика редагування (II курс)

Етнолінгвістика (VI курс)

Майстер-клас із сучасних видань (VI курс)

Організація і функціонування інформаційного простору (V курс)

 

Доц. Гурдуз А.І.

Історія української літератури (IV курс)

Історія світової літератури (І курс, І семестр)

Історія світової літератури (І курс, ІІ семестр)

Історія світової літератури (ІІ курс)

Історія світової літератури (ІІІ курс)

Сучасна літературна компаративістика: теорія і практика (VI курс)

Компаративне літературознавство (VI курс)

 

Доц. Зинякова А.А.

Сучасна українська літературна мова 

Історична граматика української мови (ІІІ курс)

Аналіз тексту (лінгвістичний аналіз тексту) (ІІІ курс)

Сучасна українська літературна мова (синтаксис простого, простого ускладненого речення) (ІІІ курс)

Загальне мовознавство (IV курс)

Аналіз тексту (Практикум з лінгвістичного та літератуознавчого аналізу) (IV курс)

Теорія і практика мовленнєвої діяльності (V курс)

Теоретичні проблеми мовознавства (І курс)

 

 Доц. Корнієнко І.А.

Сучасна українська літературна мова 

Сучасна українська літературна мова (Морфологія) (ІІ курс)

Сучасна українська літературна мова (Граматика) (ІІ курс)

Сучасна українська літературна мова (Синтаксис) (ІV курс)

Сучасна українська літературна мова (Стилістика української мови) (IV курс)

Українська ономастика (ІІ курс)

Проблеми української дериватології (V курс)

Проблеми української дериватології (VI курс)

Теорія і практика ономастичних досліджень (VI курс)

Програма лінгвістичної практики 

 

Мхитарян О.Д.

Методика навчання української мови (ІІІ курс)

Методика навчання української літератури (ІІІ курс)

Методика навчання української мови та літератури (ІІІ курс)

Методика навчання фахових дисциплін у закладах нового типу та закладах вищої освіти (мова) (V курс)

Методика навчання фахових дисциплін у закладах нового типу та закладах вищої освіти (література) (V курс)

Методика навчання фахових дисциплін у закладах вищої освіти (мова, література) (V курс)

Педагогічні технології філологічної освіти (мова, література) (V курс)

Теорія і практика управління закладом освіти (V курс)

Технологія аналізу художнього твору (V курс)

Технологія аналізу художнього тексту (VІ курс)

Теорія і методика педагогічного експерименту (VІ курс)

 

Доц. Родіонова І.Г.

Теоретичні проблеми літературознавства (І курс)

Історія української літератури (Літературна Миколаївщина в європейському контексті) (VI курс)

Історія української літератури (І курс)

Літературне краєзнавство (І курс)

Практикум з української мови (І курс)

 

Доц. Романюк Л.М.

Історія української літератури (давня і нова) (І курс)

Історія української літератури (ІІ курс, І семестр)

Історія української літератури (ІІ курс, ІІ семестр)

Історія української  критики (ІІІ курс)

Українська література діаспори (ІІ курс)

Фольклор (І курс)

 

Ст. викл. Ружевич Я.В.

Друга іноземна мова (німецька) (ІІ курс)

Друга іноземна мова (німецька) (ІІІ курс)