Навчально-методична діяльність

bakalavr   magistr

 

Інформаційний пакет спеціальності 035.01 Філологія (Українська мова та література) “бакалавр” скачати файл

Інформаційний пакет спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) “бакалавр”скачати файл

Інформаційний пакет спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова та література) “магістр”скачати файл

Інформаційний пакет спеціальності 035.01 Філологія (Українська мова та література) “магістр”  скачати файл

І-ІV курс

Напрям підготовки: 6.020303 Філологія* (Українська мова і література)

VI- VII курс

Спеціальність: 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

 

Навчальні плани на 2019-2020 н. р.

Навчальний план підготовки магістра за спеціальністю 035 Філологія, 035.01 Українська мова та література (6 курс, ДФН)

Навчальний план підготовки магістра за спеціальністю 035 Філологія, 035.01 Українська мова та література (6 курс, ЗФН)

Навчальний план підготовки бакалавра за спеціальністю 014 Середня освіта. 014.01 Українська мова і література (2 курс)

Навчальний план підготовки бакалавра за спеціальністю 014 Середня освіта. 014.01 Українська мова і література (3 курс)

Навчальний план підготовки бакалавра за спеціальністю 014 Середня освіта. 014.01 Українська мова і література (4 курс)

Навчальний план підготовки магістра за спеціальністю 014 Середня освіта. 014.01 Українська мова і література (5 курс, ДФН)

Навчальний план підготовки магістра за спеціальністю 014 Середня освіта. 014.01 Українська мова і література (5 курс, ЗФН)

Навчальний план підготовки магістра за спеціальністю 014 Середня освіта. 014.01 Українська мова і література (6 курс, ДФН)

Навчальний план підготовки магістра за спеціальністю 014 Середня освіта. 014.01 Українська мова і література (6 курс, ЗФН)

 

Навчальні програми дисциплін 2019-2020 н. р.

Сучасна українська літературна мова (наскрізна), спеціальність 014 Середня освіта. 014.01 Українська мова і література 

Історія світової літератури (наскрізна), спеціальність 014 Середня освіта. 014.01 Українська мова і література 

Історія української літератури (наскрізна), спеціальність 014 Середня освіта. 014.01 Українська мова і література 

Методика навчання української мови, спеціальність 014 Середня освіта. 014.01 Українська мова і література (3 курс)

Методика навчання української літератури, спеціальність 014 Середня освіта. 014.01 Українська мова і література (3 курс)

Історія української літератури, спеціальність 014 Середня освіта. 014.01 Українська мова і література (4 курс)

Історія світової літератури, спеціальність 014 Середня освіта. 014.01 Українська мова і література (4 курс)

Компаративне літературознавство, спеціальність 014 Середня освіта. 014.01 Українська мова і література (5 курс)

Художні стратегії в сучасній українській літературі, спеціальність 014 Середня освіта. 014.01 Українська мова і література (6 курс)

Навчально-методичні комплекси дисциплін 2019-2020 н. р.

Доц. Рускуліс Л.В.

Етнолінгвістика та лінгвокультурологія (VI курс)

Навчальна і робоча програми

Конспект лекцій з дисципліни

Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять

Картка самостійної роботи студента

 

Психолінгвістика (VI курс)

Навчальна і робоча програми

Конспект лекцій із дисципліни

Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять

Питання для самоконтролю

Список рекомендованої літератури

 

Методика навчання фахових дисциплін у вищих та спеціальних навчальних закладах (мова) (V курс)

Навчальна і робоча програми

Конспект лекцій з дисципліни

 

 

Доц. Баденкова В.М.

Сучасна українська літературна мова 

Навчальна і робоча програми

 

Українська мова (за професійним спрямуванням) (І курс)

Навчальна і робоча програми

Старослов’янська мова (ІІ курс)

Навчальна і робоча програми

Історична граматика української мови 

Навчальна і робоча програми

 

Сучасна українська літературна мова (у т. ч. українська діалектологія) (ІІ курс)

Навчальна і робоча програми

 

Теорія і практика видавничої справи

 Навчальна і робоча програми

Конспект лекцій із дисципліни

Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять

Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів

Лабораторні роботи

Питання до екзамену

Список рекомендованої літератури

  

Доц. Гурдуз А.І.

Історія української літератури (IV курс)

Навчальна і робоча програми

Конспект лекцій із дисципліни

Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять

Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів

Питання до екзамену

Список рекомендованої літератури

 

Історія української літератури (ІІ курс)

Навчальна і робоча програми

Конспект лекцій з дисципліни

Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять

Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів

Питання до екзамену

Список рекомендованої літератури

 

Історія світової літератури (ІV курс, І семестр)

Навчальна і робоча програми

 Конспект лекцій з дисципліни

Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять

Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів

Питання до екзамену

Список рекомендованої літератури

 

Компаративне літературознавство (VI курс, спец. 035.01) 

Навчальна і робоча програми

Конспект лекцій з дисципліни

Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять

Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів

Питання до екзамену

Список рекомендованої літератури

 

Компаративне літературознавство (VI курс, спец. 014.01) 

Навчальна і робоча програми

Конспект лекцій з дисципліни

Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять

Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів

Питання до екзамену

Список рекомендованої літератури

 

Художні стратегії в сучасній українській літературі (VI курс)

Навчальна і робоча програми

Конспект лекцій з дисципліни

Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять

Питання до екзамену

Методика літературного та художньо-технічного редування (ІІІ курс)

 Навчальна і робоча програми

 

 Доц. Корнієнко І.А.

Сучасна українська літературна мова 

 

Сучасна українська літературна мова (Граматика) (ІІ курс)

 

Компаративне мовознавство (IV курс)

Навчальна і робоча програми

Теоретичні проблеми мовознавства (IV курс)

Навчальна і робоча програми

 

Теорія і практика ономастичних досліджень (VI курс)

 

Програма лінгвістичної практики 

 

Ст. викл. Мхитарян О.Д.

Використання інформаційно-комунікативних технологій у науковій та педагогічній діяльності

Навчальна і робоча програми

Тенденції розвитку методики навчання української літератури

Навчальна і робоча програми

Риторика

Навчальна і робоча програми

Практикум з української мови

Навчальна і робоча програми

 

Методика навчання української мови (ІІІ курс)

Методика навчання української літератури (ІІІ курс)

 

 

 

Доц. Родіонова І.Г.

Історія української літератури (ХХ ст.) 

Навчальна і робоча програми

Конспект лекцій із дисципліни 

Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять

Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів

Питання до іспиту

 

Історія світової літератури (ХХ ст.)

Навчальна і робоча програми

Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять

Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів

Питання до іспиту

 

Українська література діаспори

Навчальна і робоча програми 

Конспект лекцій із дисциплини

Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять

Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів

 

 

Ст. викл. Ружевич Я.В.

Друга іноземна мова (німецька) (ІІ курс)

Друга іноземна мова (німецька) (ІІІ курс)