Навчально-методична діяльність

bakalavr   magistr

 

Інформаційний пакет спеціальності 035.01 Філологія (Українська мова та література) “бакалавр” скачати файл

Інформаційний пакет спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) “бакалавр”скачати файл

Інформаційний пакет спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова та література) “магістр”скачати файл

Інформаційний пакет спеціальності 035.01 Філологія (Українська мова та література) “магістр”  скачати файл

І-ІV курс

Напрям підготовки: 6.020303 Філологія* (Українська мова і література)

VI- VII курс

Спеціальність: 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

 

Навчально-методичні комплекси дисциплін

Проф. Філатова О.С.

Історія української літератури (IV курс)

Теорія літератури (IV курс)

Теорія літератури (V курс)

Доц. Баденкова В.М.

Сучасна українська літературна мова (І курс)

Старослов’янська мова (ІІ курс)

Українська діалектологія (ІІ курс)

Історія української літературної мови (ІІІ курс)

Теорія мови (V курс)

Доц. Бондар Л.О.

 

 

Доц. Гурдуз А.І.

Історія світової літератури (ІІ курс)

Історія української літератури (IV курс, II семестр)

Методологія наукових досліджень (І -ІІ курси)

Компаративістика і літературний процес (ІV курс)

Сучасна літературна компаративістика: теорія і практика (VII курс)

Доц. Зинякова А.А.

 

 

Доц. Корнієнко І.А.

 

 

Доц. Родіонова І.Г.

 

 

 

Доц. Романюк Л.М.