Навчально-методична діяльність

bakalavr   magistr

 

Інформаційний пакет спеціальності 035.01 Філологія (Українська мова та література) “бакалавр” скачати файл

Інформаційний пакет спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) “бакалавр”скачати файл

Інформаційний пакет спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова та література) “магістр”скачати файл

Інформаційний пакет спеціальності 035.01 Філологія (Українська мова та література) “магістр”  скачати файл

І-ІV курс

Напрям підготовки: 6.020303 Філологія* (Українська мова і література)

VI- VII курс

Спеціальність: 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

 

Навчальні плани на 2019-2020 н. р.

Навчальний план підготовки магістра за спеціальністю 035 Філологія, 035.01 Українська мова та література (6 курс, ДФН)

Навчальний план підготовки магістра за спеціальністю 035 Філологія, 035.01 Українська мова та література (6 курс, ЗФН)

Навчальний план підготовки бакалавра за спеціальністю 014 Середня освіта. 014.01 Українська мова і література (2 курс)

Навчальний план підготовки бакалавра за спеціальністю 014 Середня освіта. 014.01 Українська мова і література (3 курс)

Навчальний план підготовки бакалавра за спеціальністю 014 Середня освіта. 014.01 Українська мова і література (4 курс)

Навчальний план підготовки магістра за спеціальністю 014 Середня освіта. 014.01 Українська мова і література (5 курс, ДФН)

Навчальний план підготовки магістра за спеціальністю 014 Середня освіта. 014.01 Українська мова і література (5 курс, ЗФН)

Навчальний план підготовки магістра за спеціальністю 014 Середня освіта. 014.01 Українська мова і література (6 курс, ДФН)

Навчальний план підготовки магістра за спеціальністю 014 Середня освіта. 014.01 Українська мова і література (6 курс, ЗФН)

 

Навчальні програми дисциплін 2019-2020 н. р.

Сучасна українська літературна мова (наскрізна), спеціальність 014 Середня освіта. 014.01 Українська мова і література 

Історія світової літератури (наскрізна), спеціальність 014 Середня освіта. 014.01 Українська мова і література 

Історія української літератури (наскрізна), спеціальність 014 Середня освіта. 014.01 Українська мова і література 

Методика навчання української мови, спеціальність 014 Середня освіта. 014.01 Українська мова і література (3 курс)

Методика навчання української літератури, спеціальність 014 Середня освіта. 014.01 Українська мова і література (3 курс)

Історія української літератури, спеціальність 014 Середня освіта. 014.01 Українська мова і література (4 курс)

Історія світової літератури, спеціальність 014 Середня освіта. 014.01 Українська мова і література (4 курс)

Компаративне літературознавство, спеціальність 014 Середня освіта. 014.01 Українська мова і література (5 курс)

Художні стратегії в сучасній українській літературі, спеціальність 014 Середня освіта. 014.01 Українська мова і література (6 курс)

Навчально-методичні комплекси дисциплін 2019-2020 н. р.

Доц. Рускуліс Л.В.

Етнолінгвістика та лінгвокультурологія (VI курс)

Навчальна і робоча програми

Картка самостійної роботи студента

 

Психолінгвістика (VI курс)

Навчальна і робоча програми

Конспект лекцій із дисципліни

 

Методика навчання фахових дисциплін у вищих та спеціальних навчальних закладах (мова) (V курс)

Навчальна і робоча програми

 

 

Доц. Баденкова В.М.

Сучасна українська літературна мова 

Українська мова за професійним спрямуванням (І курс)

Старослов’янська мова (ІІ курс)

Історична граматика української мови 

Сучасна українська літературна мова (у т. ч. українська діалектологія) (ІІ курс)

 

  

Доц. Гурдуз А.І.

Історія української літератури (IV курс)

Навчальна і робоча програми

Історія української літератури (ІІ курс)

Навчальна і робоча програми

Історія світової літератури (ІІІ курс, І семестр)

Навчальна і робоча програми

Історія світової літератури (ІІ курс)

Навчальна і робоча програми

Компаративне літературознавство (VI курс, спец. 035.01) 

Навчальна і робоча програми

 

Компаративне літературознавство (VI курс, спец. 014.01) 

Навчальна і робоча програми

Художні стратегії в сучасній українській літературі (VI курс)

Навчальна і робоча програми

Методика літературного та художньо-технічного редування (ІІІ курс)

 Навчальна і робоча програми

 

 Доц. Корнієнко І.А.

Сучасна українська літературна мова 

Сучасна українська літературна мова (Морфологія) (ІІ курс)

Сучасна українська літературна мова (Граматика) (ІІ курс)

Сучасна українська літературна мова (Синтаксис) (ІV курс)

Сучасна українська літературна мова (Стилістика української мови) (IV курс)

Українська ономастика (ІІ курс)

Проблеми української дериватології (V курс)

Проблеми української дериватології (VI курс)

Теорія і практика ономастичних досліджень (VI курс)

Програма лінгвістичної практики 

 

Ст. викл. Мхитарян О.Д.

Методика навчання української мови (ІІІ курс)

Методика навчання української літератури (ІІІ курс)

Методика навчання української мови та літератури (ІІІ курс)

Методика навчання фахових дисциплін у закладах нового типу та закладах вищої освіти (мова) (V курс)

Методика навчання фахових дисциплін у закладах нового типу та закладах вищої освіти (література) (V курс)

Методика навчання фахових дисциплін у закладах вищої освіти (мова, література) (V курс)

Педагогічні технології філологічної освіти (мова, література) (V курс)

Теорія і практика управління закладом освіти (V курс)

Технологія аналізу художнього твору (V курс)

Технологія аналізу художнього тексту (VІ курс)

Теорія і методика педагогічного експерименту (VІ курс)

 

Доц. Родіонова І.Г.

Теоретичні проблеми літературознавства (І курс)

Історія української літератури (Літературна Миколаївщина в європейському контексті) (VI курс)

Історія української літератури (І половина ХХ ст.) 

Історія української літератури (ІІ половина ХХ ст.)

Літературне краєзнавство (І курс)

Практикум з української мови (І курс)

 

 

Ст. викл. Ружевич Я.В.

Друга іноземна мова (німецька) (ІІ курс)

Друга іноземна мова (німецька) (ІІІ курс)