Навчальні дисципліни

bakalavr   magistr

 

Інформаційний пакет спеціальності 035.01 Філологія (Українська мова та література) “бакалавр” скачати файл

Інформаційний пакет спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) “бакалавр”скачати файл

Інформаційний пакет спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова та література) “магістр”скачати файл

Інформаційний пакет спеціальності 035.01 Філологія (Українська мова та література) “магістр” 

 

І-ІV курс

Напрям підготовки: 6.020303 Філологія* (Українська мова і література)

 

VI- VII курс

Спеціальність: 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)