Кириченко Олександр Анатолійович

 

Професор Кириченко О. А.

Посада – професор кафедри гуманітарних наук

Науковий ступінь, вчене звання – доктор юридичних наук, професор

Спеціальність 12.00.09 – Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза

Тема дисертації «Основи криміналістичної мікрології»

Е-mail: alankir23@ukr.net

Наукові інтереси:

Є керівником наукової школи юриспруденції професора Аланкіра, якою розроблено понад 250 новітніх доктрин і концепцій юриспруденції.

Дисципліни:

 1. Теорія держави і права
 2. Трудове право та основи підприємницької діяльності
 3. Новітній правовий статус студентської молоді
 4. Трудове право

Основні публікації-

Станом на 01.09.2017 р. має 694 публікації, в т.ч. 25 монографій; 152 навчальних та практичних посібника, 41 наукова стаття у вітчизняних фахових виданнях, 5 наукових статей у закордонних рецензованих виданнях, які включені у міжнародні наукометричні бази даних, в яких розміщено й 14 інших публікацій, та ін. Виступив з доповідями та повідомленнями на 226 науково-практичних конференціях та інших наукових заходах.

 1. Кириченко А. А. Основы судебной микрообъектологии : монография / А. А. Кириченко. Харьков: Изд-во Основа, 1998. – 1220 с.
 2. Кириченко А. А. Основы юридической одорологии (теорология, правовая процедура, методика): монография / А. А. Кириченко, В. Д. Басай, А. М. Щитников. – Ивано-Франковск, Мн.: Изд-во Плай, ГЭКЦ МВД РБ, 2001. – 768 с.
 3. Кириченко А. А. Новая доктрина пятнадцатиуровневого образования: монография /А. А. Кириченко, Ю. А. Ланцедова, А. С. Тунтула; под ред. А. А. Кириченко.– Николаев : ННУ имени В. А. Сухомлинского, 2017. – 176 с.
 4. Шаповалова В. С. Основи зброєделіктики: монографія / В. С. Шаповалова, О. А. Кириченко, Т.О.Коросташова, Ю. О. Ланцедова, О. С. Тунтула; за наук. ред. О. А. Кириченка. – Друге видання. – Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2015. – 844 с.
 5.  Тунтула О. С. Курс лекцій з навчальної дисципліни «Основи юриспруденції, трудової і пенсійної галузі права»: навч. посібник для підготовки студентів з галузі знань 23 «Соціальна робота» спеціальності 231 «Соціальна робота» ОКР «Бакалавр» /О. С. Тунтула, О. А. Кириченко. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 168 с.
 6. Кириченко О. А. Курс інноваційних лекцій з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»: навч. посібник для спеціальності 052 «Політологія», ОКР «Бакалавр» /О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 272 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mykolaiv.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/kurs-lektsii-profesora-oleksandra-kyrychenko
 7. Кириченко О. А. Відповіді на тестові питання для претендентів на посаду судді Верховного Суду України: навч. посібник /О. А. Кириченко, О. С. Тунтула; за ред. О. А. Кириченка. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 160 с.
 8. Тунтула О. С. Курс лекцій з навчальної дисципліни «Правові основи реалізації соціального захисту населення»: навч. посібник для підготовки студентів з галузі знань 23 «Соціальна робота» спеціальності 231 «Соціальна робота» ОКР «Магістр». Четверте видання /О. С. Тунтула, О. А. Кириченко. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 192 с.
 9. Тунтула О. С. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Правові основи соціальної роботи»: навч. посібник для підготовки студентів з галузі знань 23 «Соціальна робота» спеціальності 231 «Соціальна робота» ОКР «Бакалавр» / О. С. Тунтула, О. А. Кириченко. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 90 с. [Електронний ресурс].

 10. Тунтула О. С. Курс лекцій з навчальної дисципліни «Правові основи реалізації соціального захисту населення»: навч. посібник для підготовки студентів з галузі знань 23 «Соціальна робота» спеціальності 231 «Соціальна робота» ОКР «Магістр». Четверте видання / О. С. Тунтула, О. А. Кириченко. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 192 с. [Електронний ресурс].

 11. Тунтула О. С. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Правові основи реалізації соціального захисту населення»: навч. посібник для підготовки студентів з галузі знань 23 «Соціальна робота» спеціальності 231 «Соціальна робота» ОКР «Магістр» / О. С. Тунтула, О. А. Кириченко. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 91 с. [Електронний ресурс].

 12. Кириченко О. А. Курс лекцій зі спецкурсу «Новітній правовий статус студентської молоді»: навч. посібник для предметної спеціальності 014.03 «Середня освіта. Історія» освітньої програми «Історія, правознавство» ОКР «Бакалавр» /О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 228 с.
 13. Кириченко О. А. Традиційні концепції праворозуміння. Лекція No 1. Курс інноваційних лекцій з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»: навч. посібник для спеціальності 052 «Політологія», ОКР «Бакалавр» / О. А. Кириченко. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 32 с. [Електронний ресурс].

 14. Кириченко О. А. Основні типи правових систем світу. Лекція No 2. Курс інноваційних лекцій з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»: навч. посібник для спеціальності 052 «Політологія», ОКР «Бакалавр» / О. А. Кириченко. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 44 с. [Електронний ресурс].

 15. Кириченко О. А. Новітня доктрина базисних властивостей права. Лекція No 3. Курс інноваційних лекцій з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»: навч. посібник для спеціальності 052 «Політологія», ОКР «Бакалавр» / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 36 с. [Електронний ресурс].

 16. Кириченко О. А. Новітня доктрина базисних завдань юриспруденції та напрямків юридичної діяльності. Лекція No 4. Курс інноваційних лекцій з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»: навч. посібник для спеціальності 052 «Політологія», ОКР «Бакалавр» / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 18 с. [Електронний ресурс].

 17. Кириченко О. А. Новітня доктрина сутності і видового поділу правопорушень та юридичної відповідальності. Лекція No 5. Курс інноваційних лекцій з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»: навч. посібник для спеціальності 052 «Політологія», ОКР «Бакалавр» / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 36 с. [Електронний ресурс].

 18. Кириченко О. А. Новітня доктрина класифікації юридичних наук, сутності та перспективи розвитку їхніх окремих груп. Лекція No 6. Курс інноваційних лекцій з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»: навч. посібник для спеціальності 052 «Політологія», ОКР «Бакалавр» / О. А. Кириченко. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 28 с. [Електронний ресурс].

 19. Кириченко О. А. Правовідносини. Юридичні факти і презумпції. Лекція No 7. Курс інноваційних лекцій з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»: навч. посібник для спеціальності 052 «Політологія», ОКР «Бакалавр» / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 24 с. [Електронний ресурс].

 20. Кириченко О. А. Формування держави як соціального інституту. Лекція No 8. Курс інноваційних лекцій з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»: навч. посібник для спеціальності 052 «Політологія», ОКР «Бакалавр» / О. А. Кириченко. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 16 с. [Електронний ресурс].

 21. Кириченко О. А. Форма держави. Лекція No 9. Курс інноваційних лекцій з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»: навч. посібник для спеціальності 052 «Політологія», ОКР «Бакалавр» / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 18 с. [Електронний ресурс].

 22. Кириченко О. А. Державна влада. Механізм і апарат держави. Лекція No 10. Курс інноваційних лекцій з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»: навч. посібник для спеціальності 052 «Політологія», ОКР «Бакалавр» / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 40 с. [Електронний ресурс].

 23. Кириченко О. А. Трудовий договір. Лекція No 1. Курс лекцій з Трудової галузі права та судочинства: навч. посібник для предметної спеціальності 014.03 «Середня освіта. Історія» освітньої програми «Історія, правознавство» ОКР «Бакалавр» / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 24 с. [Електронний ресурс].
 24. Кириченко О. А. Робочий час та час відпочинку, оплата праці. Лекція No 2. Курс лекцій з Трудової галузі права та судочинства: навч. посібник для предметної спеціальності 014.03 «Середня освіта. Історія» освітньої програми «Історія, правознавство» ОКР «Бакалавр» / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 30 с. [Електронний ресурс].

 25. Кириченко О. А. Періодизація розвитку, поняття, система і дисциплінарні зв’язки. Лекція No 1. Курс лекцій з криміналістики: навч. Посібник / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 68 с. [Електронний ресурс].

 26. Кириченко О. А. Поняття, система, дисциплінарні зв’язки та інші загальні положення кримінального судочинства. Лекція No 1. Курс лекцій з антикримінального судочинства: навч. посібник / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 40 с. [Електронний ресурс].

 27. Кириченко О. А. Злочини проти основ національної безпеки. Лекція No 1. Курс лекцій із Особливої частини Антикримінальної галузі права: навч. посібник / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – Миколаїв : – МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 55 с. [Електронний ресурс].

 28. Кириченко О. А. Поняття, система і загальні положення Кримінальної галузі права. Лекція No 1. Курс лекцій з Антикримінальної галузі права: навч. посібник / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 16 с. [Електронний ресурс]

 29. Кириченко О. А. Суб’єкт злочину, вина та її форми і види. Лекція No 2.
  Курс лекцій з Антикримінальної галузі права: навч. посібник / О. А. Кириченко,
  О. С. Тунтула. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 24 с.
  [Електронний ресурс].
 30. Кириченко О. А. Основи методології. Лекція No 2. Курс лекцій з криміналістики: навч. посібник / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 32 с. [Електронний ресурс].

 31. Кириченко О. А. Основи роботи з джерелами анти кримінальних відомостей. Лекція No 3. Курс лекцій з криміналістики: навч. Посібник / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 52 с. [Електронний ресурс].

 32. Кириченко О. А. Злочини проти життя та здоров’я особи. Лекція No 2. Курс лекцій із Особливої частини Антикримінальної галузі права: навіч. Посібник / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – Миколаїв : – МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 64 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://philology.mdu.edu.ua/?page_id=344

 33. Кириченко О. А. Суд, сторони та інші учасники кримінального провадження. Лекція № 2. Курс лекцій з антикримінального судочинства: навч. посібник / О. А. Кириченко,  О. С. Тунтула. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 64 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://philology.mdu.edu.ua/?page_id= 344

 34. Кириченко О. А. Матеріальна відповідальність та трудова дисципліна. Лекція № 3. Курс лекцій з Трудової галузі права та судочинства: навч. посібник для предметної спеціальності 014.03 «Середня освіта. Історія» освітньої програми «Історія, правознавство» ОКР «Бакалавр» / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 30 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://philology.mdu.edu. ua/?page_id=344
 35. Кириченко О. А. Співучасть, повторність, сукупність і рецидив злочинів. Лекція № 3. Курс лекцій із Загальної частини Антикримінальної галузі права України: навч. посібник / О. А. Кириченко,  О. С. Тунтула. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 12 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://philology.mdu.edu.ua/?page_id=344
 36. Кириченко О. А. Обставини, що виключають суспільну небезпеку діяння. Лекція № 4. Курс лекцій із Загальної частини Антикримінальної галузі права України: навч. посібник / О. А. Кириченко,  О. С. Тунтула. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 34 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://philology.mdu.edu. ua/?page_id=344
 37. Кириченко О. А. Основи мікрооб’єктології. Лекція № 4. Курс лекцій з криміналістики : навч. посібник / О. А. Кириченко,  О. С. Тунтула. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 36 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://philology.mdu.edu. ua/?page_id=344
 38. Кириченко О. А. Докази і доказування. Лекція № 3. Курс лекцій з антикримінального судочинства: навч. посібник / О. А. Кириченко,  О. С. Тунтула. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 44 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://philology.mdu.edu.ua/?page_id= 344
 39. Перші Миколаївські юридичні дискусії: матеріали Міжнародн. наук.-практ. конфер., 18.05.2016 р. Зб. наук. ст. / уклад. Є. В. Валькова, І. М. Дмитрук, С. В. Лосич, С. А. Матвієнко; за ред. В. М. Бесчастного, О. А. Кириченка, В. М. Поперечного. – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2016. – 804 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://philology.mdu.edu.ua/?page_id=344
 40. Кириченко О. А. Курс лекцій зі спецкурсу «Новітній правовий статус студентської молоді»: навч. посібник для предметної спеціальності 014.03 «Середня освіта. Історія» освітньої програми «Історія, правознавство» ОКР «Бакалавр». Друге видання / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 264 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://philology.mdu.edu.ua/?page_id=344
 41. Кириленко Є. В. Теоретичні та інші передумови реформування адміністративного права та процесу : дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Євген Володимирович Кириленко; Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 2012. – 254 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://philology.mdu.edu. ua/?page_id=344
 42. Кириленко Є. В. Теоретичні та інші передумови реформування адміністративного права та процесу : дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Євген Володимирович Кириленко; Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 2012. – 20 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://philology.mdu.edu. ua/?page_id=344
 43. Кириленко Є. В. Можливості удосконалення адміністративного права: дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» /Євген Володимирович Кириленко; Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 2012. – 250 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://philology.mdu.edu.ua/?page_id=344
 44. Кириленко Є. В. Можливості удосконалення адміністративного права: дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» /Євген Володимирович Кириленко; Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 2012. – 20 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://philology.mdu.edu.ua/?page_id=344
 45. Кириленко Є. В. Правова кваліфікація адміністративного делікту: сучасний стан і перспективи розвитку: автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Євген Володимирович Кириленко; Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 2013. – 17 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.chdu.edu.ua/index.php?page=yuridichniy

 46. Кириченко А. А. Гипердоклад о более двухстах пятидесяти лучших доктринах и концепциях юриспруденции научной школы профессора Аланкира: коллективная монография / кол. авторов под науч. ред. А. А.Кириченко.– Второе издание. – Николаев: Ин-т истории, политологии и права Ник. нац. ун-та им. В. А. Сухомлинского, 2015. – 1008 с.
 47. Кириченко А. А. Новая доктрина классификации юридических наук: предусловия, сущность, перспективное значение / А. А. Кириченко //Научные труды РАЮН. – Вып. 14: в 2 т. – Т. 1. – М.: Юрист, 2014.– С. 106-110 127 Міжнародне рецензоване видання
 48. Кириченко А. А. Новая доктрина сущности и видового деления правонарушений и иных связанных с ней концепций юриспруденции / А. А. Кириченко // Юридическая наука и практика. – Том 11. № 3. – Новосибирск: Изд-во Новосибирского национального исследовательского университета, 2015. – Междунар. науч.-метр. базы РИНЦ, Научн. эл. библ.-ка eLIBRARY.RU. – С. 5-15 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=25290597 127 Міжнародне рецензоване видання.
 49. Кириченко А. А. Новая доктрина классификации юридических наук по различным основаниям, сущности и перспектива развития их отдельных групп: приглашение к дискуссии / А. А. Кириченко // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. – Серыя 4. – Правазнаўства. – Том 6, № 2, 2016. – Междунар. науч.-метр. базы РИНЦ, Научн. эл. библ.-ка eLIBRARY.RU. – С. 6-15 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=26082221 127 Міжнародне рецензоване видання.
 50. Кириченко А. А. Новая доктрина криминальных правонарушений: приглашение к дискуссии / А. А. Кириченко // Вісник Кримінологічної асоціації України. – №2 (10): зб. наук. пр. редкол. О.М. Бандурка (голов. ред.) та ін. – Харків: ХНУВС, 2015. – С. 100-111 Вітчизняне фахове видання.
 51. Кириченко А. А. Новая доктрина структуры антикриминальной ответственности и ее места в видовом делении юридической ответственности /А.А. Кириченко // Вісник Кримінологічної асоціації України. – № 1 (12): зб. наук. пр. [редкол. О. М. Бандурка (голов. ред.) та ін.]. – Харків: ХНУВС, 2016. – С. 62-74 Вітчизняне фахове видання.
 52. Кириченко А. А. Новая доктрина четырнадцатиуровневого юридического образования и науки: приглашение к дискуссии /А.А. Кириченко // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. –  № 7 (2016). – С. 70-77 Вітчизняне фахове видання.
 53. Кириченко А. А. Презумпция профессиональности, достаточности и сбалансированности полномочий антиделиктолога /А.А. Кириченко // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. –  № 10 (2017). – С. 87-94 Вітчизняне фахове видання.
 54. Kyrychenko О. A. Modern Doctrine Value of Legal Status of Socio Individuals to Resolve Jurisprudence Collisions of Judges Removal from Office Due to Criminal Responsibility /O.A. Kyrychenko, O. U. Shlychek // The Journal of Eastern European Law. Журнал східноєвропейського права. – Міжнар. наукометричні бази Index Copernicus International, HeinOnline. – 2017. – № 37. – С. 4-7 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2017/03/kyrychenko_slychek_ 37.pdf Вітчизняне фахове видання.
 55. Кириченко А. Судебная или антиделиктная ветвь власти?: новая доктрина Верховного Суда Украины /А.Кириченко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки. Зб. наук. пр., № 861. Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Видання індексується в міжнародних наукометричних базах даних: GOOGLE SCHOLAR, Index Copernicus International, РІНЦ Science Index*. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2017. – С. 548-553 Вітчизняне фахове видання.
 56. Кириченко А. Новая доктрина правового статуса социосубъектов / А. Кириченко, А.Виноградов, Ю.Петриченко, Е. Капришанская // Visegrad  Journal on Human Rights. 4/2, 2016. Видання індексується в міжнародних наукометричних базах даних Academic Resource Index Research Bib. Vydavatel: Paneurópska vysoká škola, Bratislava, – St. 122-127 Міжнародне рецензоване видання країн Європейського Союзу
 57.  Кириченко О. А. Новітній правовий статус учнівської молоді: матеріали Круглого столу з учнями МЗОШ № 42 з нагоди річниці Міжнародних пактів з правового статусу людини, 12.12.2017 р. Зб. наук. ст.; за наук. ред. О. А. Кириченка. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 24 с. [Електронний ресурс]
 58. Кириченко О. А. Можливості забезпечення і відновлення правового статусу учнівської молоді: матеріали Круглого столу з учнями МЗОШ № 12 з нагоди річниці Міжнародних пактів з правового статусу людини, 13.12.2017 р. Зб. наук. ст.; за наук. ред. О. А. Кириченка. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 24 с. [Електронний ресурс].
 59. Кириченко О. А. Основи роботи із джерелами антикримінальних відомостей. Лекція № 3. Курс лекцій з криміналістики: навч. посібник. Друге видання / О. А. Кириченко, Ю. О. Ланцедова. – МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 72 с. [Електронний ресурс]
 60. Кириченко О. А. Докази і доказування. Лекція № 3. Курс лекцій з антикримінального судочинства: навч. посібник. Друге видання / О. А. Кириченко,  О. С. Тунтула. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 56 с. [Електронний ресурс]
 61. Кириченко О. А. Суб’єкт злочину, вина та її форми і види. Лекція № 2. Курс лекцій із Загальної частини Антикримінальної галузі права України: навч. посібник. Друге видання / О. А. Кириченко,  О. С. Тунтула. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 44 с. [Електронний ресурс]
 62. Тунтула О. С. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Основи юриспруденції, трудової і пенсійної галузі права»: навч. посібник для підготовки студентів з галузі знань 23 «Соціальна робота» спеціальності 231 «Соціальна робота» ОКР «Бакалавр» / О. С. Тунтула, О. А. Кириченко. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 64 с. [Електронний ресурс].
 63. Кириченко О. А. Основи слідознавства. Лекція № 6. Курс лекцій з криміналістики: навч. посібник / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 48 с. [Електронний ресурс].
 64. Кириченко О. А. Основи одорології. Лекція № 8. Курс лекцій з криміналістики: навч. посібник / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 56 с. [Електронний ресурс].
 65. Кириченко О. А. Основи зброєделіктики. Лекція № 9. Курс лекцій з криміналістики: навч. посібник / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 72 с. [Електронний ресурс].
 66. Кириченко О. А. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Новітній правовий статус студентської молоді»: навч. посібник для підготовки студентів з галузі знань 01 «Освіта» спеціальності 014.03 «Середня освіта (Історія, правознавство)» ОКР «Бакалавр» / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 68 с. [Електронний ресурс].
 67. Кириченко О. А. Житлове право: навч.-метод. комплекс / О. А. Кириченко,  О. С. Тунтула. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 42 с. [Електронний ресурс].
 68. Кириченко О. А. Судова медицина та психіатрія: навч.-метод. комплекс / О. А. Кириченко,  О. С. Тунтула. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 72 с. [Електронний ресурс].
 69. Кириченко О. А. Криміналістика: навч.-метод. комплекс / О. А. Кириченко,  О. С. Тунтула. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 68 с. [Електронний ресурс].
 70. Кириченко О. А. Кримінально-виконавче право: навч.-метод. комплекс / О. А. Кириченко,  О. С. Тунтула. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 56 с. [Електронний ресурс].
 71. Кириченко О. А. Кримінальний процес: навч.-метод. комплекс / О. А. Кириченко,  О. С. Тунтула. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 112 с. [Електронний ресурс].

72. Кириченко О. А. Сутність та розмежування насильства і державного примусу у контексті протидії позанормативній та віктимній поведінці учнів: матеріали Круглого столу з учнями МЗОШ № 26 з нагоди річниці Міжнародних пактів з правового статусу людини, 22.12.2017 р. Зб. наук. ст.; за наук. ред. О. А. Кириченка. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 20 с. [Електронний ресурс].

73. Кириченко О. А. Проблеми подолання позанормативної і віктимної поведінки учнів у контексті нової доктрини одиннацятирівневої освіти: матеріали Круглого столу 25.12.2017 р. з учнями МЗОШ № 30 з нагоди річниці Міжнародних пактів з правового статусу людини. Зб. наук. ст.; за наук. ред. О. А. Кириченка. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 24 с. [Електронний ресурс].

74. Кириченко О. А. Поняття, система та інші загальні положення КВП. Лекція № 1. Курс лекцій з Кримінально-виконавчого права: навч. посібник / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 16 с. [Електронний ресурс].

75. Кириченко О. А. Правовий статус засуджених. Лекція № 2. Курс лекцій з Кримінально-виконавчого права: навч. посібник / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 52 с. [Електронний ресурс].

76. Кириченко О. А. Пробація як засіб виправлення і ресоціалізації засуджених. Лекція № 3. Курс лекцій з Кримінально-виконавчого права: навч. посібник / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 28 с. [Електронний ресурс].

77. Кириченко О. А. Органи і установи виконання покарань. Лекція № 4. Курс лекцій з Кримінально-виконавчого права: навч. посібник / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 20 с. [Електронний ресурс]. 

78. Кириченко О. А. Трудовий договір. Лекція № 1. Курс лекцій з Трудової галузі права та основ підприємництва: навч. посібник для студентів з галузі знань 03 «Гуманітарні науки» спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації 035.01 «Українська мова та література» ОКР «Бакалавр» / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2018. – 24 с. [Електронний ресурс].

79. Кириченко О. А. Робочий час та час відпочинку, оплата праці. Лекція № 2. Курс лекцій з Трудової галузі права та основ підприємництва: навч. посібник для студентів з галузі знань 03 «Гуманітарні науки» спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації 035.01 «Українська мова та література» ОКР «Бакалавр» / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2018. – 30 с. [Електронний ресурс].

80. Кириченко О. А. Матеріальна відповідальність та трудова дисципліна. Лекція № 3. Курс лекцій з Трудової галузі права та основ підприємництва: навч. посібник для студентів з галузі знань 03 «Гуманітарні науки» спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації 035.01 «Українська мова та література» ОКР «Бакалавр» / О. А. Кириченко, О. С. Тунтула. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2018. – 30 с. [Електронний ресурс].