Ситченко Анатолій Люціанович

Ситченко_А_Л

 

Посада проректор із науково-педагогічної роботи

Науковий ступінь, вчене звання – доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Спеціальність – 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська література)

Тема дисертації «Методичні засади аналізу художнього твору в шкільному курсі літератури»

Коло наукових інтересів

Е-mail sital50mnu@gmail.com

Основні публікації

Ситченко А. Л. Система уроків за повістю Ярослава Стельмаха «Митькозавр із Юрківки, або Химера лісового озера» (фрагмент) / А. Л. Ситченко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – № 1. – С. 22–24.

Ситченко А. Л. Про краянина – науковця і політика / А. Л. Ситченко // Наукові записки з української історії : зб. наук. статей. – Вип. 30. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – С. 132 – 135.

Ситченко А. Л. Оцінка – рушійна сила навчального процесу / А. Л. Ситченко // Українська література в загальноосвітній школі. – № 3. – 2013. – С. 19–22.

Ситченко А. Л. Вивчаємо історико-пригодницький роман В. Малика «Фірман султана» (друга книга тетралогії «Таємний посол») / А. Л. Ситченко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – № 4. – С. 21–23.

Ситченко А. Л. Толерантність у контексті керованого навчання / А. Л. Ситченко // Наук. вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського : зб. наук. праць ; [гол. ред. В. Д. Будак]. – Вип. 1.46 (108) – (Серія «Педагогічні науки»). – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2014. – С. 134–137.

Дисципліни

Методика навчання фахових дисциплін у ВНЗ (література)

Актуальні проблеми навчання української літератури