Інтеграція Миколаївщини у світове наукове середовище

6-7 жовтня 2017 року в Миколаївському національному університеті імені В.О. Сухомлинського відбулася Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція «Комунікативний дискурс у полікультурному просторі». Організаторами заходу виступили кафедра української мови і літератури та кафедра перекладу. Для обговорення пропонувались актуальні питання літературознавства, перекладознавства, мовознавства та лінгводидактики.

У роботі конференції взяли участь близько 300 науковців, серед яких представники 50-ти вищих навчальних закладів і наукових установ різних міст України та зарубіжних країн (Польща, Німеччина, США, Ірак, Китай, Болгарія, Азербайджан, Росія). На пленарному засіданні перед широким колом учасників виступили з доповідями спеціаліст-стипендіат програми викладання англійської мови державного департаменту США Луїс Переа; професор, директор Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка Олена Єременко; доктор педагогічних наук, завідувач кафедри перекладу МНУ імені В. О. Сухомлинського Анжеліка Солодка; доктор філологічних наук Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олена Романенко; професор кафедри українознавства та іноземних мов Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Анатолій Поповський та інші провідні вчені.

Після перерви роботу конференції було продовжено в форматі секційних засідань, що стали своєрідними осередками налагодження інформаційного обміну наукової спільноти, розвитку міжнародної співпраці, інтеграції Миколаївщини у світове наукове середовище. Результати своїх наукових розвідок представили доктори та кандидати філологічних і педагогічних наук, аспіранти, викладачі, магістранти. Під час конференції висвітлювалась проблематика комунікативних стратегій текстів різних жанрів; своєрідності художніх стилів митців; лінгвокультурології; перекладу як засобу забезпечення полілінгвальної комунікації; дискурсивної лінгвістики; технологій навчання як фактору якості міжкультурної взаємодії тощо.

     У рамках конференції відбувся круглий стіл «Сучасна картина світу в контексті полікультурної комунікації», виставка-презентація наукової літератури, культурно-мистецький перформанс, створений камерним ансамблем кафедри музичного мистецтва психолого-педагогічного факультету МНУ імені В. О. Сухомлинського під керівництвом Дмитра Мосіна та пленерною групою художників Миколаєва, очолюваною методистом кафедри теорії й методики мовно-літературної та художньо-естетичної освіти МОІППО.

     Учасники та гості заходу відзначили актуальність, інформативність і важливість заходу в контексті наукового полікультурного спілкування.

Mykolayiv-71-790x526  Mykolayiv-31-790x526  

Mykolayiv-11-790x526  Mykolayiv-10-790x526

Mykolayiv-9-790x526  budak_10

Mykolayiv-12-790x524  Mykolayiv-13-790x526