“Філологічні студії”

Студентські читання «Філологічні студії» об‘єднали студентів спеціальності 014.01 Середня освіта. Українська мова і література 1-6 курсів, які виступилили як доповідачами, так і слухачами наукових розвідок із актуальних питань сучасної української літературної мови, історії української літератури, ономастики, етнолінгвістики, методики викладання української мови і літератури, історії видавничої справи і редагування. Тематика доповідей була різноманітною: ономастичний простір поезій Ліни Костенко, специфіка прецедентних текстів, концепція Нової української школи, українська топоніміка, ідіостиль письменників, функціонування неповних речень, історія називання брендів та ін.
 
74674414_2309611855811771_3623939142024429568_n   73472796_2309611535811803_1926592638153129984_n
 
75233389_2309611962478427_3853510933611544576_n