Науковий семінар «Театральність як прийом конструювання літературного сюжету»

Науковий семінар „Театральність як прийом конструювання літературного сюжету”, присвячений питанням впливу театральної естетики на конструювання літературного сюжету, відбувся 25 квітня 2016 р. на кафедрі української мови і літератури Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. На семінарі науковці обговорили ряд питань, серед яких – функціонування театральної естетики в сучасних літературних текстах, особливості сучасного українського драматичного тексту як синтетичного явища тощо.
Окрему увагу було приділено проблемі нових підходів щодо моделювання сучасними митцями художнього простору, який вміщує елементи театральної естетики, зокрема – видовищність, гру, позування, маскарадність, мову жесту тощо. На прикладі творів представників сучасної драматургії (Неди Нежданої, Олега Миколайчука-Низовця, Сергія Щученка, Ярослава Верещака та інших) модератор семінару Л. О. Бондар означила загальні тенденції видозміни театральних текстів. Зокрема було зауважено, що сучасний театральний наратив апелює до інших мистецьких практик, які пов’язані з поняттями видовищності та режисерської технології.
Професор О. С. Філатова зауважила, що драматургічний текст сьогодення будує зовсім інший діалог (полілог – якщо мова йде про віртуальний театр, сферою об’явлення якого є простір інтернету) із глядачем у якому одночасно відбувається спрощення емоційно-дієвих елементів, але ускладнення інтелектуальних апеляцій. У зв’язку з цим, можемо говорити про ситуацію загравання театру з публікою.
Науковці виокремили в літературі тенденцію, пов’язану з подвійним кодуванням сучасного драматургічного тексту, завдяки якій відбувається розмивання класичної градації між елітарним та масовим мистецтвом. Було також зазначено, що в актуалізованому подвійному кодуванні сучасного вітчизняного видовищного тексту криється проблема дихотомії процесу, який може бути представлений у формулах „Я дивлюся” – розважальна складова і „Я бачу” – інтелектуальний катарсис.
Загалом, учасники наукового семінару відзначили високу продуктивність заходу і його необхідність у контексті сучасних змін філологічної галузі в Україні і світі, а також ухвалили рішення про започаткування відповідного циклу наукових бесід щодо проблеми культивування письменниками видовищних елементів у сучасному літературному тексті