Викладачі

mamkakyi

Список публікацій
викладачів кафедри української мови і літератури

Список публікацій Рускуліс Л. В.

Список публікацій Баденкової В. М.

Список публікацій Гурдуза А. І.

Список публікацій Корнієнко І. А.

Список публікацій Мхитарян О. Д.

Список публікацій Родіонової І. Г.

Список публікацій Ситченка А.Л.

  

Апробація наукових досліджень

2019 рік, І півріччя

Міжнародна науково-практична конференція «Життя мови в культурі і соціумі», Мінський державний лінгвістичний університет, Республика Беларусь, м. Мінськ, 18–20 березня 2019 р. (доц. Гурдуз А.І.).

Міжнародний науковий симпозіум «100 років клузькій славістиці», Університет імені Бабеша-Бойаї, Румунія, м. Клуж-Напока, 30–31 травня 2019 р. (доц. Гурдуз А.І.).

XXVII Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція „Інноваційні процеси у розвитку науки”, м. Вінниця, 18 лютого 2019 р.
(доц. Корнієнко І.А.).

ІІІ Міжнародна наукова конференція «Слов’янські студії» у рамках Міжнародної науково-практичної конференції «Ольвійський форум – 2019: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі», Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв,
7-9 червня 2019 р. (доценти Зинякова А.А., Гурдуз А.І., Корнієнко І.А.).

Міжнародна наукова конференція «Тіло як текст та текст тіла: тіло / тілесність у художньому та літературознавчому дискурсах», Київський національний лінгвістичний університет, 28–29 березня 2019 р. (доц. Гурдуз А.І.).

V Міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Міжкультурний діалог»)», Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 12–13 квітня 2019 р. (доц. Гурдуз А.І.).

Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція «Літератор-інтелектуал у міграційних процесах: виклики для пам’яті та ідентичності», Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, 17 травня 2019 р. (доц. Гурдуз А.І.).

X щорічна Міжнародна наукова конференція «Літературний процес: моделі, матриці, категорії», Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, 05–06 квітня 2019 р. (доц. Гурдуз А.І.).

Міжнародна конференція «Національна ідентичність в мові і культурі», Національний авіаційний університет, м. Київ, 22-23 травня 2019 р. (доц. Гурдуз А.І.).

V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки», м. Дніпро, 7-8 лютого 2019 р. (доц. Родіонова І.Г.).

VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки», м. Дніпро, 06-07 червня 2019 р. (доц. Мхитарян О.Д.).

Міжнародна наукова конференція «Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна діяльність», Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 24-25 травня 2019 р. (доценти Родіонова І.Г., Романюк Л.М.).

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Тенденції розвитку та функціонування слов’янських та германських мов», м. Миколаїв, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 20 лютого 2019 р. (доц. Зинякова А.А.).

Всеукраїнська науково-практична конференція «VІІ Волошинські читання. Шкільна мовно-літературна освіта: традиції і новаторство», Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, 17 травня 2019 р. (проф. Ситченко А.Л., доц. Мхитарян О.Д.).

XVIIІ Всеукраїнська науково-практична конференції імені Віктора Ужченка „Образне слово Луганщини”, „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Старобільськ, 26 квітня 2019 р. (доценти Рускуліс Л.В., Зинякова А.А., ГурдузА.І., Корнієнко І.А., Мхитарян О.Д., Родіонова І.Г., Романюк Л.М.).

Всеукраїнська наукова конференція «Орбіти художнього слова», присвячена 100-річчю доктора філологічних наук, професора Г. А. В’язовського Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 4–5 квітня 2019 р. (доц. Гурдуз А.І.). 

2018 рік

Міжнародна наукова конференція «Троянди й виноград: феномени естетичного та прагматичного в літературі і культурі», Бердянський державний педагогічний університет, 27–28 вересня 2018 р.

III Міжнародна науково-теоретична конференція «Літератури світу: поетика, ментальність і духовність», Криворізький державний педагогічний університет, 19 жовтня 2018 р. 

Міжнародна інтернет-конференція «Сучасні славістичні студії: основні напрями і перспективи досліджень», Маріупольський державний університет, 15–26 травня 2018 р. 

Міжнародна науково-теоретична конференція «Філологія та лінгводидактика в умовах євроінтеграції: сьогодення і перспективи», Херсонський державний університет, 25 жовтня 2018 р.

Всеукраїнська наукова конференція «Літератор-емігрант і мандрівник: свідомість, ідентичність, пам’ять у змінному краєвиді», Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 27 квітня 2018 р.

Всеукраїнська наукова конференція «Поетика художнього тексту», Херсонський державний університет, 18–19 травня 2018 р.

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Тенденції розвитку та функціонування слов’янських і германських мов», Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 14 березня 2018 р.

ХХV Всеукраїнська інтернет-конференція «Наукова думка сучасності і майбутнього», 22 грудня 2018 р.

 

2017 рік

Міжнародна науково-практична конференція «Всесвіт Тараса Шевченка», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 10 березня 2017 р.;

ІІІ Міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Екоцентризм: культура і природа»)», Харківський національного університету імені В. Н. Каразіна, 7-8 квітня 2017 р.;

Міжнародна наукова конференція «Літературний процес: трансгресії революцій», Київський університет імені Бориса Грінченка, 7-8 квітня 2017 р.;

ІІ Міжнародна наукова конференція «Слов’янські студії», присвяченій 150-річчю заснування Південнослов’янського пансіону Тодора Мінкова, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 21-22 квітня 2017 р.;

Міжнародна науково-теоретична конференція «Українська література в контексті світової літератури», Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського, 18-20 травня 2017 р.;

Міжнародна науково-практична конференція «Слов’янські читання», Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 24 травня 2017 р.;

Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція «Комунікативний дискурс у полікультурному просторі», Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, 6-7 жовтня 2017 р.;

Міжнародна наукова конференція «Міф у художній свідомості та культурі ХХ ст.» (ІІ Мішуковські читання), Херсонський державний університет, 12–13 жовтня 2017 р. ;

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Тенденції розвитку та функціонування слов’янських та германських мов», Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 24 лютого 2017 р.;

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Стан та перспективи розвитку культурологічної науки в Україні», ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв», 30-31 березня 2017 р.;

Всеукраїнська наукова конференція «Кордони, межі й помежів’я в літературі», Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 28 квітня 2017 р.;

Всеукраїнська наукова конференція «Поетика художнього тексту», Херсонський державний університет, 19 травня 2017 р.

 

2016 рік

Міжнародна науково-практична конференція «Всесвіт Тараса Шевченка», Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 10 березня 2016 р.;

VІІ Міжнародна наукова конференція «Літературний процес: становлення ідентичностей», Київський університет імені Бориса Грінченка, 1 квітня 2016 р.;

Міжнародна наукова конференція «Біополітичний вимір літературних студій», Чорноморський державний університет ім. Петра Могили, 15-16 квітня 2016 р.;

ХХV Міжнародна наукова конференція «Культура і література Америки і Європи: погляд із ХХІ століття», Республіка Білорусь, Мінськ, 12-14 травня 2016 р.;

І Міжнародна наукова конференція «Слов’янські студії», Чорноморський державний університет ім. Петра Могили, 24-26 травня 2016 р.

Міжнародний симпозіум «Діалог славістів на початку XXI століття», Румунія, Клуж-Напока, 26-28 травня 2016 р.;

Міжнародна науково-практична конференція «Ольвійський форум-2016, с.м.т. Комлеве Миколаївської обл., 9-10 червня 2016 р.;

Міжнародна наукова конференція «Бестіарний код культури: традиція та сучасність», присвячена пам’яті професора Олега Васильовича Мішукова, Херсонський державний університет, 7-8 жовтня 2016 р.;

Міжнародна наукова конференція «Українська література в загальноєвропейському контексті», Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», 20-21 жовтня 2016 р.;

VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Діалог мов – діалог культур. Україна і світ», Німеччина, Мюнхен, Інститут слов’янської філології Університету Людвіга-Максиміліана, 27-30 жовтня 2016 р.;

IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Тенденції розвитку та функціонування слов’янських та германських мов», Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 18 березня 2016 р.;

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Стан та перспективи розвитку культурологічної науки в Україні», Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв, 14 квітня 2016 р.;

Всеукраїнська наукова конференція «Література й історія», Запорізький національний університет, 6-7 жовтня 2016 р.;

Всеукраїнська наукова конференція «Літературна генерація 1920 років: неокласики», Інститут філології КНУ імені Т. Шевченка, 13-14 жовтня 2016 р.

 

2015 рік

Міжнародна наукова конференція «Над берегами вічної ріки»: темпоральний вимір літератури», Інститут філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету, 24 – 25 вересня 2015 р.;

Міжнародна конференція «17 Сковородинівські читання», ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 1 – 3  жовтня 2015 р.;

ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція «Літератури світу: поетика, ментальність і духовність», ДВНЗ «Криворізький національний університет», 9 жовтня 2015 р.;

VII Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми історичної і теоретичної поетики», Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка, 9 – 10 жовтня 2015 р.;

ІХ Міжнародні Чичерінські читання «Світова література у літературознавчому дискурсі ХХІ століття», Львівський національний університет імені Івана Франка, 15 – 16 жовтня 2015 р.;

Міжнародна науково-практична конференція «Дунайські наукові читання: європейський вимір і регіональний контекст», Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 15 – 17 жовтня 2015 р.;

Міжнародна наукова конференція «Масова література: проблема інтерпретації, змісту та форми», Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, 16 – 17 жовтня 2015 р.;

ХІІ Міжнародна наукова конференція «Слов’янські літератури в контексті світової», присвячена 750-річчю від дня народження Данте Аліг’єрі і 85-річчю від дня народження В.С.Короткевича, Білоруський державний університет, 22 – 24 жовтня 2015 р.;

Міжнародна науково-практична конференція «Мовна особистість і ефективна комунікація в сучасному полікультурному світі», Білоруський державний університет, 23–24 жовтня 2015 р.;

VI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Діалог мов – діалог культур. Україна і світ», Німеччина, Мюнхен, Iнститут слов’янської філології Університету Людвіга-Максиміліана – Ludwig-Maximilians-Universität, Fakultät für Sprach- und Literaturwissenschaften Department II Slavische Philologie, München, 29 жовтня – 1 листопада 2015 р.;

VІ Міжнародна навукова канферэнцыя «Скарына і наш час», Установа адукацыі «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны», 6 лістапада 2015 г.;

Міжнародна наукова конференція «Славянская мифология и этнолингвистика, ГДУ імені Ф.Скорини, 2–3 грудня 2015 р.) у рамках ІІІ МІжнародної культурно-освітньої програми «Славянские встречи»;

Міжнародна інтернет-конференція «Тілесність й ідентичність в українській культурі, мистецтві, літературі, мові», Варшавський університет, 4-16 грудня 2015 р.;

Міжнародна науково-практична конференція «Всесвіт Тараса Шевченка», Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 10 березня 2016 р.

ХVI Всеукраїнська ономастична конференція, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 24 вересня 2015 р.;

Всеукраїнська науково-практична конференція «Перші Мішуковські читання : літературний процес в історико-культурному контексті», Херсонський державний університет, 13 – 14 жовтня 2015 р.;

V Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми культури української мови і мовлення», Національний університет «Острозька академія», 10 листопада 2015 р.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Мовна особистість студента в проспекції сучасної лінгводидактики», Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, 19-20 листопада 2015 р.;

Всеукраїнська науково-практична конференція «Міфосвіт української поезії: ґенеза прочитання», Херсонський державний університет, 17 грудня 2015 р.